Amaravati District
महाराष्ट्र शासन
विभागीय निवड समिती तथा विभागीय आयुक्त
अमरावती विभाग, अमरावती

     
 
महत्वाच्या सूचना

ऑनलाईन अर्जप्रणालीद्वारे अर्ज सादर करण्यापूर्वी मी असे मान्य करतो की मी सरळ सेवा पद भरती जाहीरात काळजीपूर्वक वाचली आहे व सदर पद व त्या करीता उपलब्ध‍ आरक्षित /सर्वसाधारण जागा यांच्या तपशीलाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यावरच सदर पद / जागा या करीता मी विहीत अर्हता धारण करत असल्यामूळेच ऑनलाईन अर्ज सादर करीत आहे.

   
   
  Accept Click Here